Witamy na stronie internetowej informacji o konferencji FF2011

Food and Function 2011 jest Międzynarodową konferencją naukowa o stołowaniu i odżywianiu, która odbędzie się w dniach 25 – 27 października 2011 roku w mieście uniwersyteckim Košice, na Słowacji.

Program konferencji skupi się na problematyce aktualnych osiągnięć w poszukiwaniu odpowiedniego stołowania i odżywiania się i jego wpływ na późniejsze oddziaływanie na zdrowie i prewencję przeciwko powstawaniu chorób.

Stołowanie i odżywianie się są nowoczesnymi sposobami, które podtrzymują potencjał zdrowia. Zainteresowanie funkcją odżywiania się w systemie zachowania zdrowia i prewencji przeciwko powstawaniu chorób ma rosnący charakter w stosunku do ilości nowych produktów, fachowych podejść i organizacji zainteresowanych daną problematyką. Celem konferencji jest udzielenie fachowych rad wszystkim uczestnikom i umożliwienie interaktywnego pośredniczenia w procesie „sztuki poznawania”.

Wykładowcami będą fundowani fachowcy, którzy poprowadzą dyskusję na temat badań dotyczących stołowania i odżywiania się. Najnowsze dowody fachowe, które podtrzymują lub odpowiadają na działanie materiałów istniejących ewentualnie takich, które mogą wystąpić w przyszłości, będą udostępnione. Tematy nietypowe bądź kontrowersyjne będą dodatkowo udostępnione, jak również poszczególne tematy fachowe, w stosunku do których będzie zajęte stanowisko i zostaną odprezentowane.

Oprócz treści naukowej swoje miejsce znajdzie również część twórcza. Jest to wyjątkowa okazja do spotkania się ze wszystkimi uczestnikami konferencji.Spotkać interesujących ludzi, którzy zajmowali się tą problematyką w latach minionych i aktualnie. Najważniejsze będzie spojrzenie w przyszłość stołowania i odżywiania się, co jest podstawą badań, testów klinicznych i wpływu na wydajność. Zapoczątkowanie wzajemnej współpracy naukowców i instytucji będzie również ważnym atrybutem konferencji.

SCIENTIFIC PARTNERS

INFORMATION PARTNER

     

MEDIA PARTNERS

   
   

SPONSORS