Vitajte na informačnej webstránke konferencie FF2011

Food and Function 2011 - Medzinárodná vedecká konferencia o nutraceutikách a funkčných potravinách sa bude konať v dňoch 25. - 27. októbra 2011 v univerzitnom meste Košice na Slovensku.

Program konferencie bude zameraný na najnovšie pokroky vo výskume nutraceutík a funkčných potravín a ich úlohe v súčasnosti a v budúcnosti pri udržiavaní zdravia a prevencii chorôb.

Nutraceutiká a funkčné potraviny sú nové, moderné prostriedky, ktoré podporujú veľký potenciál výživy v starostlivosti o zdravie.
Dôležitosť výživy pri starostlivosti o zdravie a prevencii ochorení neustále vzrastá rovnako ako počet nových produktov, prístupov a príbuzných záujmov v tejto oblasti. Hlavným cieľom konferencie je sprostredkovať vedecké fórum pre všetkých tých, ktorí sa venujú problematike nutraceutík a funkčných potravín a sprostredkovať možnosť k diskusii a interaktívnej výmene najmodernejších vedomosti.

Na FF2011 budú poprední vedci prezentovať svoje poznatky a diskutovať o súčasných postupoch vo výskume nutraceutík a funkčných potravín. Hovoriť sa bude aj o nových
vedeckých faktoch, ktoré podporujú alebo nastoľujú otázky týkajúce sa účinnosti už existujúcich alebo perspektívnych látok a ich aplikácie. Okrem toho budú prezentované nepreskúmané zloženia, kontroverzné ale vedecky spoľahlivé myšlienky, prístupy a pohľady.

Podporujúc svoj vedecký obsah sa Food and Function 2011 stáva udalosťou, ktorá má pomôcť vytvoriť medzinárodné vzťahy. Jedinečná príležitosť stretnúť všetkých tých, ktorí sa venujú problematike nutraceutík a funkčných potravín. Stretnúť tých, ktorí ovplyvnili minulosť, ovplyvňujú prítomnosť a čo je najdôležitejšie, umožnia budúcnosť pre nutraceutiká a funkčné potraviny za využitia základného výskumu, klinických štúdií a pravidelného úsilia všetkých zúčastnených. Počas konferencie bude samozrejme možné vytvoriť spoluprácu medzi vedcami a inštitúciami, ktoré sa zaoberajú touto problematikou.

SCIENTIFIC PARTNERS

INFORMATION PARTNER

     

MEDIA PARTNERS

   
   

SPONSORS